Islam

Islam 2016-12-13T16:01:54+00:00

Islam, En religion av fred

Ordet Islam betyder bokstavligen “Fred och underkastelse till Allahs, Skaparens, vilja”.

Religionen grundades av den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) för över 1400 år sedan i Arabien. Den Heliga Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) mottog en uppenbarelse från Allah, där han blev sagd att Islam är den slutgiltiga och den mest fulländade religionen för mänskligheten. Islams anhängare kallas för muslimer.

Islams heliga bok är den Heliga Qur’anen och den uppenbarades för den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom). Den utgör en källa för fullständig vägledning. Dess läror överensstämmer med människans natur. Islam är en religion som har uppenbarats för hela mänskligheten i alla kommande tider.

Islams grundare

Den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) (570-632 AD) föddes i Mekka, Arabien. Han var känd för sin ärlighet och fromhet. Han inspirerades också av en stark kärlek till Allah och mänskligheten.

Han gifte sig i 25 års åldern. Femton år senare, när satt och mediterade i en grotta kallad Hir’a nära Mekka, mottog han sin första Qur’aniska uppenbarelse från Allah. Detta markerade begynnelsen av Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) mission som Allahs apostel. Hans huvudsakliga budskap var Allahs enhet och han fortsatte att betona detta under hela sitt liv.

Den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) utövade det han predikade och var ett levande exempel på allt det som Islam lär. Hans ödmjukhet, ärlighet, tolerans, beslutsamhet, mod, vänlighet och vishet förblir exemplarisk.

Islams heliga bok

Den Heliga Qur’anen är Islams heliga bok. Den är Allahs Ord och uppenbarades för Den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) över en period av 23 år. Den är uppdelad i 30 delar och består av 114 kapitel.

Den innehåller en omfattande samling av läror och utgör en heltäckande beteendekod för mänskligheten. Den innehåller även talrika profetior, av vilka flera redan har uppfyllts medan flera också väntar på att uppfyllas.

Den Heliga Qur’anen är skriven på arabiska – samma språk som den uppenbarades på. Ordet “Qur’an” betyder något som reciteras gång på gång och sannerligen reciterar muslimer den Heliga Qur’anen flera gånger om under sin livstid. Trots att den är över 1400 år gammal har den Heliga Qur’anens text behållits intakt, så som det också har lovats av Allah själv i den Heliga Qur’anen. Den Heliga Qur’anen finns nu översatt på fler än 50 olika språk, inklusive svenska.