Startsida 2017-12-02T11:28:09+00:00

LOJALITET | FRIHET | JÄMSTÄLLDHET

RESPEKT | FRED

Mänskliga rättigheter för alla

Universella mänskliga rättigheter är en grundläggande princip i islam. Alla, oavsett trostillhörighet eller hudfärg, är berättigade allsidiga mänskliga rättigheter som ingen kan neka.

Separering av religion och stat

Islam konstaterar att regeringens styre bör vara separerat från religionens trosfrågor. En troende skall inte ges någon förmånsrätt över en icke troende.

Den sanna innebörden av Jihad

Den sanna jihad användes endast vid självförsvar. Vi tror att i våra dagar så är det bästa självförsvaret att vinna din fiendes hjärta genom idéer, fred och kärlek.

Vi är lojala mot vårt land

Islam lär oss att vara en god muslim är att känna kärlek till sitt land. Ni finner att vårt samfunds medlemmar är delaktiga i val, militärtjänstgöring och även aktiva politiskt.

Vi fördömer all form av terrorism

Terrorism har aldrig haft en plats i islam. Vi har aktivt fördömt terrorism ända sedan vårt samfund grundades för över 120 år sedan.

Islam är fred

Islam lär oss hur vi skapar inre frid och hur vi skapar fred med våra medmänniskor, oavsetthudfärg, politisk tillhörighet eller tro.